Frézování

Frézování na konvenčních strojích

Frézování kovů je strojní třískové obrábění kovů vícebřitým nástrojem. Hlavní pohyb (rotační) koná nástroj a vedlejší pohyb (přísuv, posuv) obrobek. Klasicky probíhá ve třech osách, ve více než třech osách pracují více-osá obráběcí centra. Frézovací stroj se nazývá frézka, frézovací nástroj fréza. Frézování se dělí na sousledné, kdy se nástroj otáčí ve směru pohybu stolu s obrobkem a nesousledné, kdy je tomu opačně.

K frézování v naší firmě používáme následující stroje:

Frézka univerzální FB 25 U TOS

 • Upínací šířka stolu 300 mm
 • Upínací délka stolu 1000 mm
 • Rozsah otáček 35 – 1800 ot/min

Nástrojářská frézka FN 22

 • upínací plocha základního stolu 220 mm x 640 mm
 • upínací plocha sklopného stolu 260 mm x 700 mm
 • průměr pracovní plochy otočného stolu 360 mm
 • kužel v pracovním vřetenu Morse 4
 • podélný pohyb stolu (x) 300 mm
 • příčný pohyb vřeteníku 150 mm
 • svislý pohyb konzoly stolu (z) 300mm

Odvalovací frézka na ozubení TOS OFA 32A

 • Největší frézovací modul: 7
 • Největší průměr frézovaného kola s přímými zuby: 320 mm
 • Svislé přestavení nástroje: 250 mm
 • Největší úhel sklonu zubů: +/- 45°
 • Nejmenší a největší počet frézovaných zubů: 9 – 200
 • Vzdálenost os mezi obrobkem a nástrojem: 40 – 300 mm
 • Vzdálenost osy nástroje od upínacího stolu: 175 – 425 mm
 • Průměr upínacího stolu: 300 mm
 • Vrtání upínacího stolu/hloubka vrtání: 80/750 mm
 • Průměr dělícího šnekového kola/modul: 306/6 mm
 • Největší průměr/délka odvalovací frézy: 150/200 mm
 • Průměry frézovacích trnů: 27, 32, 50 mm
 • Průměr upínacího trnu: 40 mm
 • Největší přestavení frézy osově: 150 mm Max. hmotnost obrobku: 250 kg

POPTÁVKA